In deze privacyverklaring legt De Winkelhuurcommissie B.V. gevestigd te Arena 300 te Hilversum met KVK-nummer: 80861202 (hierna “De Winkelhuurcommissie”), uit dat De Winkelhuurcommissie persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen

De Winkelhuurcommissie respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.winkelhuurcommissie.nl , zijn ( potentiële ) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan De Winkelhuurcommissie worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van De Winkelhuurcommissie te maken hebben. De Winkelhuurcommissie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van De Winkelhuurcommissie of wanneer u anderszins contact hebt met De Winkelhuurcommissie, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van De Winkelhuurcommissie, legt De Winkelhuurcommissie de door u opgegeven gegevens vast. De Winkelhuurcommissie bewaart en verwerkt de persoonsgegevens die door uzelf dan wel door zijn klanten en/of relaties worden doorgegeven. De Winkelhuurcommissie gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met De Winkelhuurcommissie of indien dit werkelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van De Winkelhuurcommissie naar de aard van het contact noodzakelijk is en binnen de regels van de Wettelijke Bewaartermijn. U kunt te allen tijde de website van De Winkelhuurcommissie bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met De Winkelhuurcommissie te delen.

Nieuwsbrief

Tevens informeert De Winkelhuurcommissie geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. De Winkelhuurcommissie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De Winkelhuurcommissie raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Cookies

De Winkelhuurcommissie maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van De Winkelhuurcommissie beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt De Winkelhuurcommissie gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt De Winkelhuurcommissie inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe werkelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Winkelhuurcommissie heeft hier geen invloed op. De Winkelhuurcommissie heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door De Winkelhuurcommissie geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Inzage en wijzigen van uw gegevens. Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met De Winkelhuurcommissie opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@winkelhuurcommissie.nl. Gelieve in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Winkelhuurcommissie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.