home2022-02-21T13:42:50+00:00

De Winkelhuurcommissie

Huurders en verhuurders
samen voor het beste rendement!

Betaalt u de juiste huurprijs voor uw bedrijfsruimte?
Is uw huurovereenkomst in balans met uw omstandigheden?
Of is huurverlaging mogelijk? In 80% van de gevallen wel, is onze ervaring.

Wij helpen graag!

Betaalt u de juiste huurprijs? Controleer snel!

Wij beoordelen uw mogelijkheden op grond van:

 • Plattegrond en afmetingen
 • Huurovereenkomst (juridische mogelijkheden aanpassing)
 • Omgevingscheck

Statistieken

 • Kans op huurprijsherziening na quickscan 80%

 • Slagingspercentage 303-procedure huurverlaging 93%

 • 200+ huurcontracten aangepast

 • Totaal bespaarde huursom > € 10.000.000

 • Samen meer dan 50 jaar ervaring in vastgoed en dealmaking

*gerealiseerd in afgelopen 18 jaar – Bedrijfshuuradviescommissie en makelaars activiteiten

De Winkelhuurcommissie

De Winkelhuurcommissie treedt op als een landelijke, onafhankelijke dienstverlener ten behoeve van een duurzame relatie tussen huurder en verhuurder. Een juiste balans tussen huurprijs en uw onderneming is ons streven. Ons doel is het realiseren van een toekomstbestendig rendement voor huurder én verhuurder door het optimaliseren van huurovereenkomsten (of huurvoorwaarden).

Ons team heeft meer dan 50 jaar ervaring in commercieel vastgoed. We zijn creatieve dealmakers die het beste resultaat willen behalen voor beide partijen. Een goeie relatie is minstens net zo belangrijk als goede huurvoorwaarden. De Winkelhuurcommissie opereert landelijk.

Aanpak

Huurovereenkomsten bevatten afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Dat biedt echter geen garantie dat deze afspraken nog steeds goed passen in het heden. Tijden en omstandigheden veranderen continu, we merken het elke dag opnieuw. De daaruit voortkomende kansen pakken we graag aan, samen met en voor u.

Stap 1. QUICKSCAN

Onze quickscan geeft snel en eenvoudig aan of uw huurovereenkomst ruimte biedt voor mogelijke huurprijsherziening cq aanpassing(en) richting marktconformiteit. Circa 80% van de scans biedt kans voor huurverlaging. Voordat we een quickscan uitvoeren doen we eerst een onafhankelijkheidstoets: mogen wij voor u werken?

In die quickscan onderzoeken en beoordelen we:

 • Plattegrond van uw bedrijfsruimte (oppervlaktes en afmetingen)
 • Huurovereenkomst (juridische mogelijkheden aanpassing)
 • Omgevingscheck (vergelijkbare winkels op vergelijkbare locaties)

Stap 2. 303-RAPPORTAGE

Biedt de quickscan ruimte voor aanpassing van de huurvoorwaarden cq huurprijsherziening, dan stellen we desgewenst een 303-rapportage (artikel 7:303 BW) op. Deze rapportage dient als onderhandelingspraatstuk met uw verhuurder.

Als we aan de slag gaan met uw huurovereenkomst, dan beoordelen we deze onder andere op:

 • huurprijs
 • locatie
 • vergelijkbare panden en huurprijzen in de directe omgeving (gemiddelde van 5 jaar)
 • flexibiliteit van huurtermijnen
 • ingroeihuur
 • huurvrije periode
 • opleveringsniveau (hoe omschreven in de huurovereenkomst)

Conclusie van de 303-rapportage is een op feiten, data en ervaring gebaseerde strategie ten behoeve van huuraanpassing.

Stap 3. ONDERHANDELEN

Met de 303-rapportage op tafel kunnen we u begeleiden bij het gesprek met uw verhuurder. Het optimaliseren van uw huurprijs en -voorwaarden staat hierin centraal. Onderhandelen zit in ons bloed, het bewijs ervan zijn talloze tevreden huurders én verhuurders. Uw huurverlaging komt jaarlijks terug en onze succes fee is een eenmalig bedrag berekend over de huurverlaging op jaarbasis die we voor u realiseren.

Stap 4. KANTONRECHTER

Mochten de onderhandelingen niet leiden tot een gewenst resultaat, dan kan onze jurist – al dan niet bijgestaan door de huurrechtadvocaat van Nederland – een procedure starten bij het Kantongerecht. Er is duidelijke wetgeving inzake de rechten van huurder (en verhuurder) inzake huurprijsherziening.

DOE DE QUICKSCAN

Wij kunnen u om de navolgende gegevens vragen, houd deze alvast gereed:

 • Huurprijs;
 • Winkel vloeroppervlak;
 • Huuringangsdatum en huurperiode;

Alle gegevens worden discreet behandelt.

Deze Quickscan is kosteloos en vrijblijvend

Over ons

Met onze dienstverlening leveren we graag een duurzame bijdrage aan:

Financiële ruimte, rust en kansen voor ondernemers en dienstverleners.

Toekomstbestendig rendement en constructieve relatie tussen huurders en verhuurders.

Rust, kwaliteit, veilig- en gezelligheid in winkel- en horecagebied en openbare ruimte.
En een fijne woon- en werkbeleving van middenstand en dorps- en stadsgenoten (of publiek).

Ons team heeft op elke plek de juiste speler, ervaren en slagvaardig. We denken actief mee met de hurende ondernemer, verdiepen ons in de aard van z’n business, z’n plannen, kansen en mogelijkheden. Dat maakt ons werk zo mooi en leuk. Onze organisatie is efficiënt, slim en voorzien van alle benodigde data en connecties.

Ronald Majoor

expert huurprijsherziening

mr. Bas Bakker

jurist en procedure expert

Niels Bunt

huurwaardetaxateur RMT RT

Stephen Heinlein

winkelmakelaar en dealmaker

Annefleur Munnichs

backoffice

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op huurkorting in Corona tijd?2020-11-25T09:37:49+00:00

Dat is per branche en situatie verschillend. Bel gerust en wij inventariseren de situatie en geven een passend advies.

Betaal ik de juiste huurprijs?2020-11-25T09:38:28+00:00

Wij kunnen dat met plezier middels onze QuickScan voor u toetsen. Meestal is een huuraanpassing mogelijk.

Wanneer kan een huurprijs verlaagd worden?2020-11-25T09:38:56+00:00

Juridisch gezien 5 jaar na uw eerste huurtermijn, maar commercieel en creatief gezien op elk gewenst moment.

Voor wie is dit handig?2020-11-25T09:39:23+00:00

Als huurder of verhuurder wenst u de beste voorwaarden voor een toekomstbestendige relatie tussen huurder én verhuurder. U zoekt de beste huurprijs, de meest passende voorwaarden, flexibiliteit, ruimte voor ondernemen en onderneming.

Wat is een QuickScan?2020-11-25T09:39:49+00:00

Een snelle toets of u de juiste huurprijs betaalt en of u recht heeft op een aanpassing. In 80% van onze quickscans blijkt dat overigens het geval.

Wat is een 303-rapportage?2020-11-25T09:40:09+00:00

Dit is een rapport dat de gemiddelde huurprijs ter plaatse aangeeft en dat voldoet aan de gestelde vereisten van de huurwetgeving. De 303-rapportage dient als praatstuk in de onderhandeling met de verhuurder.

Wat is een huurprijsherziening artikel 7:303 BW?2020-11-25T09:40:40+00:00

Dit is de officiële procedure om een marktconforme huurprijs af te dwingen. 93% van de door ons uitgevoerde procedures heeft geleid tot gunstige huuraanpassing.

Zijn jullie onafhankelijk?2020-11-25T09:41:17+00:00

Wij opereren zelfstandig en onafhankelijk. Onze eerste toets zal dan ook zijn of we een relatie met uw tegenpartij hebben.

Is een rechtsgang noodzakelijk?2020-11-25T09:41:44+00:00

In 95% van de gevallen niet, maar indien huurder en verhuurder echt niet tot een oplossing willen komen dan kan huuraanpassing via een rechtsgang afgedwongen worden.

Wat is een marktconforme huurprijs?2020-12-07T08:36:00+00:00

Dat is van een behoorlijk aantal factoren afhankelijk welke wij u graag nader toelichten.

Nieuws

Ga naar de bovenkant